(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ)
ΓΕΡΑΝΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ :

Η Γεράνι Αναψυκτικά Α.Ε. είναι μία μονάδα παραγωγής και εμπορίας αναψυκτικών που στεγάζεται στα Χανιά Κρήτης, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επιφάνειας 8,000 τ.μ. και συνολικής καλυμμένης επιφάνειας 4,000 τ.μ.

Στις εγκαταστάσεις αυτές εκτός από τα γραφεία βρίσκεται ο χώρος παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης των παραγόμενων αναψυκτικών.

Η Γεράνι Αναψυκτικά παράγει τις γεύσεις : Γκαζόζα, Λεμονάδα, Πορτοκαλάδα, Μπυράλ, Σόδα, Lime και Τόνικ σε συσκευασίες : επιστρεφόμενες γυάλινες φιάλες 250 ml., μη επιστρεφόμενες γυάλινες φιάλες 250 ml., πλαστικές (PET) φιάλες 250, 500, 1500 ml.

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η παραγωγική διαδικασία θα περιγραφεί σε τρία στάδια :

 1. Ανάμιξη των συστατικών για την παρασκευή του προϊόντος
 2. Επεξεργασία νερού
 3. Εμφιάλωση

 

 1. Ανάμιξη α! υλών

Η ανάμιξη των α! υλών γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο, σε ένα κεντρικό δοχείο γίνεται η ανάμιξη όλων των συστατικών που είναι κοινά για όλα τα προϊόντα : Νερό, Ζάχαρη, Κιτρικό οξύ, Σορβικό Κάλιο, Βενζοϊκό Νάτριο. Στο διάλυμα αυτό προστίθεται και γη διατόμων.

Το διάλυμα περνάει από φίλτρα στα οποία επικάθεται η γη διατόμων με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη διήθηση και διάυγαση του διαλύματος.

Το φιλτραρισμένο αυτό διάλυμα κατανέμεται σε επιμέρους δοχεία όπου και προστίθενται τα υλικά που το διαφοροποιούν σε γεύση.

Υπάρχουν τόσα δοχεία όσα και γεύσεις και σε καθένα από αυτά παρασκευάζεται το ίδιο προϊόν.

Στο δοχείο της γκαζόζας προστίθεται το άρωμα και επιπλέον κιτρικό οξύ.

Στο δοχείο του μπυράλ προστίθεται καραμελόχρωμα, άρωμα και κιτρικό οξύ.

Στο δοχείο της πορτοκαλάδας προστίθεται χυμός πορτοκάλι, άρωμα και κιτρικό οξύ.

Στο δοχείο της λεμονάδας προστίθεται χυμός λεμόνι και άρωμα.

Στο δοχείο του Lime προστίθεται κιτρικό οξύ, κιτρικό νάτριο, χλωριούχο νάτριο, άρωμα.

Στο δοχείο του τόνικ προστίθεται κιτρικό οξύ και άρωμα.

Στο δοχείο παρασκευής της Σόδας, που προφανώς δεν μπαίνει ζαχαροδιάλυμα, προστίθεται νεό, κιτρικό νάτριο και όξινο ανθρακικό νάτριο.

Στα παραπάνω διαλύματα γίνεται μέτρηση της πυκνότητας σε Baume.

 1. Το διάλυμα που ετοιμάστηκε είναι πυκνότερο από το τελικό προϊόν και αραιώνεται με νερό. Το νερό αυτό προκειμένου να έχει σταθερή και κατάλληλη σύσταση περνάει από συγκεκριμένη επεξεργασία.

Το νερό προέρχεται από γεώτρηση που βρίσκεται στο χώρο του εργοστασίου. Αντλείται και οδηγείται σε δεξαμενή όπου και χλωριώνεται με χρήση χλωριωτή και εκλεκτικού ηλεκτροδίου χλωρίου για παρακολούθηση της περιεκτικότητας σε χλώριο. Το νερό αυτό αποτελεί και το νερό του δικτύου στο σύνολο της εγκατάστασης.

Το προς εμφιάλωση νερό οδηγείται προς περαιτέρω επεξεργασία σε δεξαμενή όπου γίνεται φιλτράρισμα για την κατακράτηση στερεών, προσθήκη ανθρακικού ασβεστίου για έλεγχο της σκληρότητας, επιπλέον χλωρίωση, προσθήκη θειικού σιδήρου για διάυγαση και κροκίδωση των στερεών σε κολλοειδή μορφή. Ακολουθεί φίλτρο ενεργού άνθρακα για την απομάκρυνση του χλωρίου και φίλτρο «γυαλίσματος», κατακράτησης δηλαδή και των τελευταίων αιωρούμενων στερεών που τυχόν υπάρχουν. Πριν τη διοχέτευση του νερού αυτού προς εμφιάλωση, υπάρχει εκλεκτικό ηλεκτρόδιο χλωρίου. Τυχόν παρουσία χλωρίου στο προς εμφιάλωση νερό έχει σαν αποτέλεσμα την διακοπή της παροχής του λόγω διακοπής λειτουργίας της αντίστοιχης αντλίας μέσω ηλεκτρικού σήματος από το εκλεκτικό ηλεκτρόδιο χλωρίου.

Στην επεξεργασία νερού γίνονται μετρήσεις περιεκτικότητας σε χλώριο και σκληρότητας νερού.

 1. Τελικά, το διάλυμα του σταδίου (1.) αναμιγνύεται με το νερό του σταδίου (2.) καθώς και με διοξείδιο του άνθρακα για την παρασκευή του αναψυκτικού το οποίο εμφιαλώνεται. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε ειδικό μηχάνημα ανάμιξης, με προκαθορισμένες αναλογίες και ρυθμίσεις ανά προϊόν. Η ανάμιξη του διαλύματος σταδίου (1.) με το διάλυμα του σταδίου (2.) γίνεται με σύστημα Venturi. Η ροή του διαλύματος (1.) δημιουργεί υποπίεση στο στόμιο του σωλήνα με το διάλυμα (2.) και το συμπαρασύρει. Ανάλογα με τη ρύθμιση στη διατομή των σωλήνων επιτυγχάνονται διαφορετικές προκαθορισμένες αναλογίες. Το μίγμα βρίσκεται υπό ψύξη και ψεκάζεται με βαλβίδα σε θάλαμο που περιέχει διοξείδιο του άνθρακα. Η πίεση του θαλάμου σε διοξείδιο ρυθμίζεται ανάλογα με την ποσότητα που θέλουμε να υπάρχει στο τελικό προϊόν. Η όλη διαδικασία γίνεται υπό ψύξη για καλύτερη διάλυση του διοξειδίου του άνθρακα στο διάλυμα. Το τελικό έτοιμο προϊόν οδηγείται στο εμφιαλωτικό μηχάνημα.

Το παραπάνω στάδιο είναι κοινό για όλα τα παραγόμενα προϊόντα, ανεξαρτήτως γεύσης και συσκευασίας.

Η παραγωγική διαδικασία διαφοροποιείται όμως σε μερικά σκέλη της ανάλογα με τη συσκευασία του παραγόμενου προϊόντος.

Α. Γυάλινες επιστρεφόμενες φιάλες:

Αρχικά γίνεται η εισαγωγή των φιαλών στην γραμμή παραγωγής σε κιβώτια. Ο αποκιβωτιστής παίρνει τα μπουκάλια από το κιβώτιο και τα τοποθετεί στη μεταφορική ταινία ενώ τα πλαστικά κιβώτια περνούν από πλυντήριο και περιμένουν στον εγκιβωτιστή τα έτοιμα (με προϊόν) μπουκάλια. Τα επιστρεφόμενα μπουκάλια περνούν από πλυντήριο που λειτουργεί με ζεστό νερό, καυστική σόδα, αλκοξυλιωμένες αλκοόλες και διάλυμα συμπλόκων που βοηθούν στην απομάκρυνση της βρωμιάς και των αλάτων. Γίνονται μετρήσεις της θερμοκρασίας του νερού και της απουσίας υπολειμματικής σόδας κατά την έξοδο της φιάλης από το πλυντήριο.

Οι φιάλες περνούν από ηλεκτρονικό έλεγχο (οπτική δέσμη που πέφτει από το στόμιο της φιάλης, ανιχνεύεται στον πυθμένα της. Αν η ένταση διαφοροποιηθεί, υπάρχει στη φιάλη ξένο σώμα, ράγισμα ή υπολειμματικό υγρό και η φιάλη απορρίπτεται.). Ακολουθεί οπτικός έλεγχος και η φιάλη οδηγείται στο εμφιαλωτικό όπου και εμφιαλώνεται. Ακολούθως μπαίνει το καπάκι, εκτυπώνεται η ημερομηνία λήξεως, γίνεται οπτικός έλεγχος, μπαίνει η ετικέτα και τα μπουκάλια πηγαίνουν στον εγκιβωτιστή για να μπουν στο κιβώτιο που τα περιμένει. Γίνονται επιπλέον έλεγχοι για την σωστή εκτύπωση της ημερομηνίας λήξης.

Β. Γυάλινες μη επιστρεφόμενες φιάλες:

Η εισαγωγή των φιαλών γίνεται με αποπαλετοποιητή αφού τα μπουκάλια έρχονται καινούργια και συσκευασμένα σε παλέτες. Περνούν από πλυντήριο όπου και ξεπλένονται με νερό και όζον και ακολουθούν την διαδικασία του Α. ως και τον οπτικό έλεγχο. Ακολούθως μπαίνει η ετικέτα σε άλλη μηχανή (λόγω άλλου τύπου ετικέτας) και τοποθετούνται μέσω άλλου εγκιβωτιστή σε χαρτοκιβώτια ή πακετάρονται σε εξάδες με θερμοσυρρίκνωση. Τα χαρτοκιβώτια κλείνουν με θερμή κόλλα σε αντίστοιχη μηχανή. Γίνονται επιπλέον έλεγχοι για την σωστή εκτύπωση της ημερομηνίας λήξης.

Γ. Πλαστικές φιάλες 250, 500, 1500 ml. :

Η εισαγωγή των φιαλών γίνεται σε σιλό αποθήκευσής τους και ακολούθως με διοχέτευσή τους σε μηχάνημα ανόρθωσης ( οι φιάλες πέφτουν μέσα στο μηχάνημα με τυχαία θέση και βγαίνουν από αυτό πάντα όρθιες). Μέσω αερομεταφοράς ( ο δακτύλιος στο λαιμό της πλαστικής φιάλης ακουμπάει σε ράγες και με ροή αέρα μετακινούνται) οδηγούνται στο πλυντήριο όπου και στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία με το Β. Γίνονται επιπλέον έλεγχοι για την σωστή εκτύπωση της ημερομηνίας λήξης.

 

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 1. i) Μηχανολογικός εξοπλισμός για προετοιμασία του προς εμφιάλωση μίγματος
 2. Δοχεία ανάμιξης συστατικών

Πρόκειται για δεξαμενές από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρητικότητας 4,000 και 1,500 l. , εφοδιασμένες με αναδευτήρα.

 1. Φίλτρο σιροπιού

Φίλτρο γης διατόμων. Στο προς διήθηση σακχαροδιάλυμα, προστίθεται μεταξύ άλλων και γη διατόμων (οξείδια πυριτίου). Η γη διατόμων επικάθεται στα φίλτρα όπου και δημιουργεί μηχανικό φίλτρο μικρής διατομής από το οποίο περνάει το σακχαροδιάλυμα με τη βοήθεια αντλίας.

 1. Αντλία σιροπιού

Αντλία κατάλληλη για τρόφιμα που στέλνει το έτοιμο σιρόπι προς ανάμιξη με το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα στο premix.

 

Σύστημα επεξεργασίας νερού

Δοχείο από πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα, στο οποίο προστίθενται χλώριο με δοσομετρική αντλία για απολύμανση, ανθρακικό ασβέστιο για αποσκλήρυνση και θειικός σίδηρος για διάυγαση (κροκίδωση κολλοειδών, δημιουργία ‘φλόκου’ στην επιφάνεια του δοχείου που συμπαρασύρει τυχόν αιρούμενα σωματίδια κατά την κατακρήμνισή του. Ακολουθεί φίλτρο στερεών και ενεργού άνθρακα, καθώς και ηλεκτρόδιο ανίχνευσης υπολειμματικού χλωρίου.

 

 1. Αποσκληρυντής

 

Το νερό που χρησιμοποιείται στο πλυντήριο επιστρεφόμενων φιαλών πρέπει να έχει μηδενική ή ελάχιστη (<3 oD) σκληρότητα. Χρησιμοποιείται κατιονοανταλλακτική ρητίνη.

 

 1. Ψύκτης – Εναλλάκτες θερμότητας

 

Το προς εμφιάλωση αναψυκτικό πρέπει να έχει θερμοκρασία ~ 4 ο C. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ψύκτης και εναλλάκτες θερμότητας (μεταφορά θερμότητας με επαφή, μέσω κυκλοφορίας ψυχρού διαλύματος από πλάκες και επαφή του με το προς ψύξη διάλυμα).

 

 1. ii) Βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός

 

 1. Αεροσυμπιεστής

 

Για την λειτουργία πολλών από τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, είναι απαραίτητη η παροχή αέρα υπό πίεση. Για το σκοπό αυτό υπάρχει εγκατεστημένος κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής με παροχή ~ 6 bar

 

 1. Πιεστικά νερού

 

Υπάρχει εγκατεστημένο δίκτυο πιεστικών που παρέχει πίεση στο δίκτυο του νερού ~ 5,5 bar

 

 1. Καυστήρας – Δίκτυο lpg

 

Για την θέρμανση του νερού του πλυντηρίου των επιστρεφόμενων φιαλών αλλά και για εργασίες καθαρισμού των μηχανημάτων εμφιάλωσης με ζεστό νερό, χρησιμοποιείται καυστήρας υγραερίου (lpg, μίγματος προπανίου – βουτανίου). Το δίκτυο αποτελείται από δύο υπόγειες δεξαμενές 5,000 l., εξαερωτή με επανατροφοδοσία αερίου φάσεως στις δεξαμενές, ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου,  κατάλληλα ασφαλιστικά και σωληνώσεις.

 

 1. Σύστημα πυρανίχνευσης – κατάσβεσης

 

Υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης καπνού – πυρκαγιάς στα ‘καυτά’ σημεία, καθώς και σύστημα αυτόματης κατάσβεσης. Η πίεση του νερού στο δίκτυο εξασφαλίζεται με τη λειτουργία πετρελαιοκίνητης γεννήτριας που ενεργοποιείται σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας των άλλων πιεστικών.

 

 1. Εκτυπωτής ημερομηνίας λήξεως αναψυκτικών

 

Για τη σήμανση των παραγόμενων παρτίδων αναψυκτικών χρησιμοποιείται εκτυπωτής μελάνης. Δέσμη αγώγιμης μελάνης διέρχεται από πλάκες στις οποίες φτάνει ηλεκτρικό σήμα κατάλληλης διαμόρφωσης. Η δέσμη της μελάνης διαχωρίζεται αντίστοιχα με το σήμα, δημιουργώντας πάνω στο σημείο πρόσπτωσης το επιθυμητό μήνυμα.

 

 1. Φίλτρα αέρα

 

Για την καλύτερη λειτουργία του δικτύου αέρα υπό πίεση, έχουν εγκατασταθεί υδατοπαγίδες και ξηραντές.

 

 1. Αντλία – Χλωριωτής

 

Για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε νερό, έχει γίνει γεώτρηση βάθους 117 m. Το νερό αντλείται και παραμένει σε δεξαμενή. Εκεί υπάρχει εκλεκτικό ηλεκτρόδιο χλωρίου και χλωριωτής για την διατήρηση του επιπέδου περιεκτικότητας σε χλώριο σε ελεγχόμενα επίπεδα (~ 0,3 ppm). Λειτουργεί επίσης σύστημα ανακυκλοφορίας του νερού από και προς τη δεξαμενή προκειμένου σε περιόδους μικρής κατανάλωσης να μην επηρεάζεται η ποιότητα του νερού από τη στασιμότητά του.

 

iii) Μηχανολογικός εξοπλισμός εμφιάλωσης αναψυκτικών

 

 1. Αποκιβωτιστής επιστρεφόμενων φιαλών

 

Στο μηχάνημα αυτό γίνεται διαχωρισμός των φιαλών από τα πλαστικά κιβώτια που τα περιέχουν.  Μία πλάκα στο μέγεθος του κιβωτίου που περιέχει 24 βεντούζες (όσα τα μπουκάλια) κατεβαίνει πάνω από το κιβώτιο. Με παροχή αέρα, οι βεντούζες κλείνουν γύρω από τα μπουκάλια και τα αποσπούν από το κιβώτιο. Η κίνηση του μηχανήματος ελέγχεται από ρυθμιστές που ελέγχουν την παρουσία νέου κιβωτίου, την απομάκρυνση του παλιού, την παρουσία πολλών φιαλών στην μεταφορική ταινία καθώς και την παρουσία πολλών πλαστικών στην αντίστοιχη μεταφορική ταινία.

 

 1. Εγκιβωτιστής επιστρεφόμενων φιαλών

 

Λειτουργεί όμοια με τον αποκιβωτιστή, βάζοντας όμως τα μπουκάλια στα κιβώτια από την μεταφορική ταινία.

 

 1. Πλυντήριο πλαστικών κιβωτίων

 

Το πλαστικό κιβώτιο διέρχεται μέσα από μια στοά στην οποία είναι περιμετρικά προσαρμοσμένα ακροφύσια που εκτοξεύουν νερό στο κιβώτιο με τη βοήθεια αντλίας.

 

 1. Πλυντήριο επιστρεφόμενων φιαλών

 

Στο μηχάνημα αυτό υπάρχουν αντλίες θερμής καυστικής σόδας διαφορετικής πίεσης, καθώς και εσωτερικό σύστημα μεταφοράς των φιαλών. Τα μπουκάλια μεταφέρονται σε υποδοχές που περιέχουν ένα μπουκάλι και βρίσκονται 21 στη σειρά. Η κάθε σειρά είναι προσαρμοσμένη πάνω σε αλυσίδα που μεταδίδει την κίνηση. Τα μπουκάλια μπαίνουν στο πλυντήριο και ακολουθούν οι εξής φάσεις πλυσίματος :

α) Πρόπλυση.

Τα μπουκάλια βρέχονται εσωτερικά και εξωτερικά με θερμό νερό και αναποδογυρίζονται για την απομάκρυνση μεγάλων αντικειμένων (π.χ. καλαμάκια)

β) Μούλιασμα 1.

Τα μπουκάλια εμβαπτίζονται σε δεξαμενή θερμού διαλύματος καυστικής σόδας και αναποδογυρίζονται για την απομάκρυνση μεγάλων αντικειμένων

γ) Μούλιασμα 2.

Τα μπουκάλια εμβαπτίζονται σε καυτό διάλυμα καυστικής σόδας και παραμένουν για περίπου είκοσι λεπτά.

δ) Πλύσιμο.

Τα μπουκάλια γυρίζουν ανάποδα και ψεκάζεται στο στόμιό τους και προς τα πάνω με καυτό διάλυμα καυστικής σόδας. Αυτό επαναλαμβάνεται καθώς το μπουκάλι προχωράει μέσα στη μηχανή τέσσερις φορές συνολικά.

ε) Ξέπλυμα1.

Τα μπουκάλια γυρίζουν ανάποδα και ψεκάζεται στο στόμιό τους και προς τα πάνω με θερμό αραιότερο διάλυμα καυστικής σόδας. Αυτό επαναλαμβάνεται καθώς το μπουκάλι προχωράει μέσα στη μηχανή τρεις φορές συνολικά.

στ) Ξέπλυμα 2.

Τα μπουκάλια γυρίζουν ανάποδα και ψεκάζεται στο στόμιό τους και προς τα πάνω με θερμό νερό. Αυτό επαναλαμβάνεται καθώς το μπουκάλι προχωράει μέσα στη μηχανή τρεις φορές συνολικά.

ζ) Ξέπλυμα 3.

Τα μπουκάλια γυρίζουν ανάποδα και ψεκάζεται στο στόμιό τους και προς τα πάνω με κρύο νερό. Αυτό επαναλαμβάνεται καθώς το μπουκάλι προχωράει μέσα στη μηχανή τρεις φορές συνολικά.

η) Τα μπουκάλια βγαίνουν από το πλυντήριο.

 

 1. Πλυντήριο μη επιστρεφόμενων φιαλών

Τα μπουκάλια αναστρέφονται και ενώ βρίσκονται ανάποδα ψεκάζονται με οζονισμένο νερό. Αδειάζουν και επιστρέφουν στην κανονική τους θέση. Ο ψεκασμός γίνεται με αντλία.

 

 1. Αποπαλετοποιητής γυάλινων φιαλών μιας χρήσης

 

Τα μπουκάλια μιας χρήσης έρχονται σε συσκευασμένα σε παλέτες. Για την τοποθέτησή τους στην μεταφορική ταινία υπάρχει μηχάνημα που αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο που αγκαλιάζει την κάθε στρώση φιαλών της παλέτας. Οι φιάλες έτσι οδηγούνται στην μεταφορική ταινία. Με αναβατώριο έρχεται στο ύψος του πλαισίου η επόμενη στρώση των φιαλών και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Υπάρχει έλεγχος του ύψους της στρώσης, του αριθμού φιαλών στην μεταφορική ταινία, της έντασης που κρατούνται οι φιάλες και όλα αυτά επιτηρούνται από ηλεκτρονικό σύστημα (plc). Για την λειτουργία του μηχανήματος απαιτείται εκτός από ηλεκτρικό ρεύμα και πεπιεσμένος αέρας.

 

 1. Σιλό πλαστικών φιαλών

 

Οι πλαστικές φιάλες τοποθετούνται σε σιλό το οποίο τροφοδοτείται με αναβατώριο. Οι φιάλες πέφτουν στο αναβατώριο και αυτό τις ανεβάζει στο κυρίως σιλό. Υπάρχει έλεγχος στάθμης φιαλών σε όλα τα στάδια.

 

 1. Ανορθωτής πλαστικών φιαλών

 

Οι πλαστικές φιάλες που υπάρχουν στο σιλό, προκειμένου να βρεθούν σε όρθια θέση και στη συνέχεια να οδηγηθούν στο πλυντήριο μη επιστρεφόμενων φιαλών, περνούν από ανορθωτή. Στο μηχάνημα αυτό υπάρχουν θήκες προκαθορισμένου μεγέθους και σχήματος. Τα μπουκάλια μπορούν να μπουν μέσα σε αυτές τις θήκες μόνο κατά μία κατεύθυνση. Έτσι, από τις τυχαίες θέσεις που είχαν στο σιλό, παίρνουν την κατακόρυφη εξερχόμενα από τον ανορθωτή.

Στο μηχάνημα αυτό υπάρχουν έλεγχοι μπλοκαρίσματος φιαλών, ποσού φιαλών στην είσοδο και έξοδο, καθώς και ανιχνευτές πτώσης φιαλών. Όλα αυτά επιτηρούνται από ηλεκτρονικό σύστημα (plc). Για την λειτουργία του μηχανήματος απαιτείται εκτός από ηλεκτρικό ρεύμα και πεπιεσμένος αέρας.

 

 1. Μεταφορικές ταινίες – Σύστημα λίπανσης μεταφορικών ταινιών

 

Για την μεταφορά των φιαλών χρησιμοποιούνται μεταφορικές ταινίες από ανοξείδωτο ατσάλι. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στο σχεδιασμό των μεταφορικών ταινιών, ώστε να υπάρχει επάρκεια φιαλών στα μηχανήματα τα οποία τροφοδοτούν αλλά να μην υπάρχει και υπερβολική πίεση των φιαλών, που οδηγεί σε αυξημένες μεταξύ τους τριβές και φθορές. Για την λίπανση των μεταφορικών ταινιών έχει εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα ψεκασμού λιπαντικού με αντλία χρονικά και ποσοτικά ρυθμιζόμενη που αντλεί λιπαντικό από αντίστοιχο δοχείο, το διαλύει στην επιθυμητή αναλογία με αποσκληρυμένο νερό και το ψεκάζει μέσω ακροφυσίων στα διάφορα σημεία της μεταφορικής ταινίας.

 

 1. Ηλεκτρονικός έλεγχος καθαρότητας φιαλών

 

Προκειμένου να γίνεται καλύτερος έλεγχος για την καθαρότητα των φιαλών, εκτός από τον οπτικό έλεγχο που γίνεται πριν και μετά την εμφιάλωση, υπάρχει εγκατεστημένο και μηχάνημα ηλεκτρονικού ελέγχου. Μία φωτεινή δέσμη συγκεκριμένης έντασης πέφτει στο στόμιο της φιάλης και ανιχνεύεται στον πάτο της. Αν υπάρχει μεταβολή της έντασης, οφείλεται σε παρουσία ξένου σώματος,  ραγίσματος της φιάλης ή παρουσία υπολειμματικού υγρού πλύσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, η προβληματική φιάλη απομακρύνεται.

 

 1. Premix

 

Είναι το μηχάνημα στο οποίο γίνεται η ανάμιξη του νερού με το σιρόπι και η προσθήκη διοξειδίου. Σε ξεχωριστά δοχεία υπάρχει σιρόπι από την ανάμιξη των πρώτων υλών και την παρασκευή του σακχαροδιαλύματος και νερό από την επεξεργασία νερό το οποίο είναι και προψυγμένο. Το νερό διέρχεται από σωλήνα με μεταβλητή και καθορισμένη ανά προϊόν διατομή. Η άντληση του νερού γίνεται από αντλία κενού. Η ροή του νερού συναντάει σωλήνα μεταβλητής και καθορισμένης ανά προϊόν διατομής που καταλήγει στο δοχείο του σιροπιού. Η ροή του νερού δημιουργεί υποπίεση και συνεπώς άντληση του σιροπιού με ελεγχόμενες και καθορισμένες αναλογίες. Το διάλυμα που προκύπτει ψύχεται ξανά. Φτάνει κατόπιν σε βαλβίδα εκτόνωσης σε περιβάλλον διοξειδίου του άνθρακα. Όση μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα  – πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο χώρο της ανάμιξης μέσω ψεκασμού, τόσο περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα διαλύεται στο μίγμα. Το μίγμα αυτό παραμένει υπό πίεση σε δοχείο που περιέχει διοξείδιο του άνθρακα και οδηγείται στο μηχάνημα εμφιάλωσης. Σε όλες τις φάσεις υπάρχει επιτήρηση πιέσεων και θερμοκρασιών, καθώς και στάθμης των διαφόρων δοχείων.

 

 1. Γεμιστικό

 

Στο μηχάνημα αυτό επιτυγχάνεται η είσοδος του αναψυκτικού στις φιάλες. Το έτοιμο προϊόν αντλείται από το premix και παραμένει στο εσωτερικό δοχείο του γεμιστικού. Γίνεται ρύθμιση της πίεσης του μηχανήματος προκειμένου να είναι περίπου 0,8 bar μεγαλύτερη από την πίεση του προς εμφιάλωση προϊόντος. Αυτή διαφέρει ανάλογα με αναψυκτικό. Σε όλα τα στάδια υπάρχει απουσία αέρα, που διασφαλίζεται με τη διέλευση διοξειδίου του άνθρακα. Το μπουκάλι μπαίνει στο μηχάνημα και αφαιρείται από αυτό ο αέρας με ταυτόχρονη είσοδο αναψυκτικού. Όταν φτάσει η στάθμη του αναψυκτικού στο καθορισμένο επίπεδο σταματάει η ροή αναψυκτικού και η φιάλη εξέρχεται για πωματισμό. Υπάρχουν 24 θέσεις πλήρωσης φιαλών με αναψυκτικό. Η λειτουργία του μηχανήματος επιβάλλει την ύπαρξη επιτηρητών στάθμης δοχείων, πίεσης, στάθμης φιαλών και τον έλεγχο για θραύση φιάλης κατά την πλήρωση. Σε περίπτωση που φιάλη σπάσει ή ραγίσει λόγω οποιουδήποτε ελαττώματος, δεν είναι δυνατή η πλήρωσή της με αναψυκτικό αφού δεν μπορεί να γίνει κενό – απαγωγή του αέρα.

 

 1. Πωματέζα crown

 

Στα επιστρεφόμενα μπουκάλια μπαίνει μεταλλικό καπάκι τύπου crown. Τα καπάκια βρίσκονται σε δοχείο πάνω από το μηχάνημα σε συνεχή αναμόχλευση. Οδηγούνται μέσω διαδρόμου σε θέσεις όπου και περιμένουν την εμφάνιση μπουκαλιού. Το καπάκι πιέζεται μηχανικά και ‘αγκαλιάζει’ το μπουκάλι. Υπάρχει έλεγχος παρουσίας για τα καπάκια καθώς και σύστημα προώθησής τους με πεπιεσμένο αέρα.

 

 

 1. Βιδωτικό πωμάτων

 

Για τις μη επιστρεφόμενες φιάλες χρησιμοποιούνται πλαστικά βιδωτά καπάκια. Παρόμοια με το (13.) τα καπάκια τροφοδοτούνται στη μηχανή. Αφήνονται πάνω στη φιάλη. Τρεις περιστρεφόμενες κεφαλές κατεβαίνουν προς το καπάκι και τη φιάλη και βιδώνουν το καπάκι. Οι κεφαλές αυτές έχουν μαγνητική σήμανση τερματισμού στρέψης. Όταν η αντίσταση από το βίδωμα φτάσει σε προκαθορισμένο επίπεδο, η κεφαλή ελευθερώνεται και παύει να ασκεί ροπή στρέψης στο καπάκι και τη φιάλη. Για τη λειτουργία της μηχανής είναι απαραίτητος ο έλεγχος παρουσίας για τα καπάκια και τις φιάλες καθώς και ο έλεγχος αποτελεσματικού βιδώματος (αν σταμάτησε το βίδωμα μέσω του μαγνητικού φρένου).

 

 1. Ετικετέζα επιστρεφόμενων φιαλών

 

Στο μηχάνημα αυτό γίνεται η τοποθέτηση της ετικέτας του αναψυκτικού. Οι ετικέτες μπαίνουν σε δύο διαδρόμους, επιστήθια ετικέτα και ετικέτα κυρίως σώματος φιάλης. Μία αντλία στέλνει κόλλα σε έναν περιστρεφόμενο κύλινδρο. Μεταλλικές επιφάνειες κατάλληλου σχήματος παίρνουν με επαφή κόλλα από τον κύλινδρο και την μεταφέρουν στην πρώτη ετικέτα που βρίσκεται στο διάδρομο ετικετών και την οποία έτσι δεσμεύουν πάνω στη μεταλλική τους επιφάνεια. Οι ετικέτες με αυτόν τον τρόπο μεταφέρονται σε νέο περιστρεφόμενο κύλινδρο που τις κρατάει με ειδικές αρπάγες. Μέσω του τελευταίου αυτού κυλίνδρου μεταφέρονται στα μπουκάλια όπου και με ροή αέρα πιέζονται πάνω τους. Για την καλύτερη εφαρμογή τους στη φιάλη περνούν από ειδικά προσαρμοσμένες βούρτσες. Το μηχάνημα αυτό έχει επιτηρητές παρουσίας ετικετών και φιαλών σε όλα τα στάδια.

 

 1. Ετικετέζα μη επιστρεφόμενων φιαλών

 

Οι ετικέτες στο μηχάνημα αυτό έρχονται σε ρολό. Το ρολό ξετυλίγεται και ένα φωτοκύτταρο βλέπει ένα σημάδι που υπάρχει σε επαναλαμβανόμενα διαστήματα πάνω στην ετικέτα και σημαίνει την ολοκλήρωσή της και την έναρξη της επόμενης πάνω στο ρολό. Με την ανάγνωση του σημαδιού η ετικέτα κόβεται και κρατείται πάνω σε περιστρεφόμενο κύλινδρο με εφαρμογή κενού. Η ετικέτα όπως είναι πάνω στον κύλινδρο έρχεται σε επαφή με άλλο περιστρεφόμενο κύλινδρο ο οποίος φέρει ζεστή κόλλα και την αφήνει στην ετικέτα. Όταν το μπουκάλι βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μπροστά από το κύλινδρο που κρατάει την ετικέτα, ροή αέρα απομακρύνει την ετικέτα από τον κύλινδρο και την στέλνει στο μπουκάλι. Για την καλύτερη εφαρμογή υπάρχουν πάλι κατάλληλες βούρτσες. Το μηχάνημα αυτό έχει επιτηρητές παρουσίας ετικετών και φιαλών σε όλα τα στάδια. Επίσης, έχει ρυθμιστικό ρόλο στην υπόλοιπη γραμμή παραγωγής, αφού με κατάλληλη διάταξη φωτοκύτταρων δίνει εντολή στο γεμιστικό μηχάνημα να πηγαίνει πιο γρήγορα ή πιο αργά ανάλογα με τον αριθμό φιαλών που βρίσκονται στην είσοδο και έξοδο της μηχανής. Όλες οι λειτουργίες αυτής της μηχανής ρυθμίζονται από plc.

 

 1. Εγκιβωτιστής μη επιστρεφόμενων φιαλών

 

Όπως και ο εγκιβωτιστής επιστρεφόμενων, τοποθετεί τις φιάλες σε κιβώτια. Μόνη διαφορά ότι τα κιβώτια στην περίπτωση αυτή είναι χάρτινα. Γίνονται παρόμοιοι έλεγχοι όπως στο (2)

 

 1. Θερμοσυρρικνωτικό

 

Στο μηχάνημα αυτό γίνεται πακετάρισμα των φιαλών σε πλαστικές πολυσυσκευασίες (εξάδες, τετράδες). Οι φιάλες μπαίνουν στο μηχάνημα και διαχωρίζονται σε τετράδες ή εξάδες με αυτόματο καταμετρικό σύστημα. Οι φιάλες περιβάλλονται με πλαστικό. Εισέρχονται σε φούρνο όπου με χρήση ρεύματος θερμού αέρα το πλαστικό συρρικνώνεται γύρω από τις φιάλες με αποτέλεσμα μόλις αυτές βγουν από το φούρνο και το πλαστικό ψυχθεί, να συγκρατούνται από το πλαστικό.

Στο μηχάνημα αυτό γίνεται έλεγχος παρουσίας φιαλών, πλαστικού, θερμοκρασίας και ροής αέρα στο φούρνο, ταχύτητας των μεταφορικών ταινιών (κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα τον διαφορετικό χρόνο παραμονής των φιαλών στον φούρνο).

 

 1. Κολλητική χαρτοκιβωτίων

 

Στο μηχάνημα αυτό γίνεται η κόλληση του χαρτοκιβωτίου. Τα χαρτοκιβώτια διέρχονται μέσα από τη μηχανή, φωτοκύτταρα ανιχνεύουν την παρουσία τους και ψεκάζουν θερμή κόλλα στα πλαϊνά της κούτας. Αυτά με μηχανικά μέσα διπλώνονται και έρχονται σε επαφή και η κούτα κολλάει. Γίνεται έλεγχος θερμοκρασίας κόλλας, παρουσίας κούτας στην μηχανή, στην είσοδο και στην έξοδο, ύψους μηχανής ανάλογα τη συσκευασία.