ΓΕΡΑΝΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΑΕ
ΛΕΟΦΟΡΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 318,
ΧΑΝΙΑ 73100,
KΡΗΤΗ

Ισολογισμοί ανά έτος